Szkoła Podstawowa w Cewkowie

Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

    W dniu 30 maja 2019 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Cewkowie GMINNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH. W konkursie brało udział czternastu uczniów. Siedmiu uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Cewkowie oraz siedmiu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie.   
    Konkurs był przeznaczony dla uczniów klasy 8 oraz III gimnazjum. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać  test wiedzy w ciągu 45 minut. Test zawierał zadania dotyczące ogólnej wiedzy o Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie i Australii (historia tych krajów, ich kultura, polityka, zwyczaje, geografia, święta, ciekawostki).
 
Główne cele konkursu:
  • Pogłębienie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych.
  • Kształtowanie umiejętności dzielenia się własną wiedzą i własnymi doświadczeniami.
  • Rozwijanie umiejętności językowych.
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
  • Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
  • Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, TV).
    Wyniki konkursu zostały ogłoszone bezpośrednio po konkursie. Prace konkursowe zostały sprawdzone przez nauczycieli języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Cewkowie i Starym Dzikowie. 
 
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – Adamczyk Norbert, klasa III gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Cewkowie,
II miejsce – Barszcz Kamila, klasa III gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Cewkowie,
III miejsce – Dyndał Natalia, klasa III gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Cewkowie.
 
    Za zdobycie I, II i III miejsca zostały wręczone nagrody, puchary oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oddział w Starym Dzikowie. Nagrody oraz dyplomy zostały wręczone przez Wójta Gminy Stary Dzików, pana Tomasza Jabłońskiego oraz Dyrektora Banku w Starym Dzikowie, panią Elżbietę Jędruchów, którzy uświetnili to wydarzenie swoją obecnością. Dziękujemy również pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie Kazimierze Tracz, za zapewnienie transportu uczniom i wsparcie mentalne dla uczestników.
    Składamy serdeczne podziękowania fundatorowi nagród pani Elżbiecie Jędruchów oraz panu Tomaszowi Jabłońskiemu za objęcie patronatem konkursu. Dziękujemy również w szczególny sposób paniom: Magdzie Radwańskiej, Annie Kufera, Monice Nieckarz za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie oraz pomoc przy organizacji. Podziękowania kierujemy również do pań kucharek ze Szkoły Podstawowej w Cewkowie za przygotowanie smacznego posiłku dla wszystkich uczestników konkursu.
    Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom, którzy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych. Mamy nadzieję na kolejne edycje konkursu w latach następnych w formule konkursu powiatowego lub międzypowiatowego. Uśmiech
 
Autor tekstu:
dyrektor SP Cewków
Andrzej Buksak