Szkoła Podstawowa w Cewkowie

Historia SKC

"Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi."
                                                                                              Jan Paweł II
 
    Szkolne Koło Caritas w Publicznym Gimnazjum w Cewkowie zostało powołane przez Dyrektora ,,Caritas” Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Adama Sobczaka na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Cewkowie pana Wiesława Kotulę. Inauguracja działalności SKC w Publicznym Gimnazjum w Cewkowie została potwierdzona dekretem z dnia 28 października 2016 r. ogłoszonym przez Dyrektora Diecezjalnego ,,Caritas” w obecności ks. Proboszcza, Dyrektora Szkoły, nauczycieli  i społeczności uczniowskiej. Z tej też okazji młodzież przygotowała przedstawienie ,,Lolek  z ciszy Niepokalanej”. Opiekunem koła została pani Elżbieta Dyndał, a asystentem kościelnym ks. Grzegorz Stankiewicz.
    Szkolne Koło Caritas zajmuje się działalnością wolontariatu. Głównym celem koła jest zaangażowanie uczniów
w pomoc osobom potrzebującym. Członkowie koła mają możliwość włączania się w  akcje charytatywne, inicjowanie ich i przeprowadzanie. Uczy ich to samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz  odpowiedzialności za drugiego człowieka.  Na chwilę obecną Szkolne Koło Caritas skupia  36 członków są to uczniowie  Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Członkowie koła bardzo chętnie podejmują inicjatywy na rzecz potrzebujących poświęcając swój wolny czas. Koło podlega diecezjalnemu Caritas i ściśle współpracuje z parafią. Praca koła opiera się na rocznym planie pracy.
   Od początku działalności członkowie Szkolnego Koła Caritas brali udział w licznych  akcjach i inicjatywach ogólnopolskich ,diecezjalnych oraz szkolnych takich jak: ,,Skarbonka Miłosierdzia” ,,Kilometry dobra”, ,,Podaruj misia na święta”, Wigilijne  Dzieło Pomocy Dzieciom”, ,,Plecak pełen uśmiechów”, ,,Rodzina Polska rodzinie  w Syrii’’, ,,Dar serca”, Zbiórce pieniędzy oraz  produktów spożywczych i chemicznych dla rodziny Matysów z Niemstowa, których dom spalił się w pożarze. Wolontariusze  zorganizowali także kiermasze ,,Bożonarodzeniowy” i ,,Walentynkowy”. Obchody Dnia Papieskiego. Porządkowanie grobów  zmarłych żołnierzy i nauczycieli na cmentarzach w naszej parafii. Akcje „Słodkie wtorki”, której celem była zbiórka pieniędzy podczas  sprzedaży ciast na operacje dla chorej Emilki z Oleszyc oraz zbiórki żywności w sklepach w ramach Ogólnopolskiej zbiórki żywności Caritas ,,Tak pomagam”. Dzięki pozyskanej żywności przygotowano paczki żywnościowe  dla   potrzebujących przed Świętami Bożego Narodzenia.
    Młodzież bardzo chętnie angażowała  się również  w przygotowania przedstawień  z okazji  rekolekcji, Świąt Wielkanocnych i Jasełek. Uczestniczyła także w spotkaniu wolontariuszy w Zamościu z okazji Światowego dnia wolontariatu i wyjeździe do kina i na lodowisko.
 
 
Opiekun Szkolnego Koła Caritas
Elżbieta  Dyndał