Szkoła Podstawowa w Cewkowie

Regulamin

Organizator:     Szkoła Podstawowa w Cewkowie
Termin:                 29.05.2019 r. (środa), godz. 9.00
 
Miejsce:               Szkoła Podstawowa w Cewkowie
 
Cele konkursu:
 • Pogłębienie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych.
 • Kształtowanie umiejętności  dzielenia się własną wiedzą i własnymi doświadczeniami.
 • Rozwijanie umiejętności językowych.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
 • Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, TV)
 
Regulamin
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klasy 8 i III gimnazjum.
 • Każda szkoła z gminy może zgłosić do 6 uczestników(3 uczniów z klasy 8 oraz 3 uczniów z klasy III gimnazjum), którzy zostaną wyłonieni w ramach eliminacji szkolnych.
 • Na etapie szkolnym uczniowie wezmą udział w teście, w którym sprawdzana będzie wiedza o krajach anglojęzycznych.
 • Zadania konkursowe dotyczą ogólnej wiedzy o Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie i Australii (historia tych krajów, ich kultura, polityka, zwyczaje, geografia, święta, ciekawostki).
 • Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych to test składający się z pytań zamkniętych i otwartych.
 • Przykładowe pytania, informacje na temat krajów anglojęzycznych oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej szkoły  www.spcewkow.szkolnastrona.pl w zakładce Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.
 • Przewidywane są 3 nagrody główne oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu konkursu.
 
 
 
 
 
Zgłoszenia w terminie do 22 maja 2019 r. 
należy przesłać na adres:
 
Szkoła Podstawowa w Cewkowie
z dopiskiem Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Cewków 81
37-632 Stary Dzików
tel. 16 6318201
lub pocztą elektroniczną na adres spcewkow@poczta.onet.pl
 
kontakt: Magdalena Radwańska-Janas  tel. 609419634, korfa@op.pl